De kandidaten praten over de waarde van hun Molboekjes.

De kandidaten praten over de waarde van hun Molboekjes. Hechten ze er veel persoonlijke waarde aan? Of kunnen ze de boekjes eventueel ook verloten voor een goed doel?