Art heet de finalisten welkom in Moltown. Dit slaperige stadje kent een roemruchte geschiedenis.

Ze moeten erachter zien te komen wie vroeger waar woonde en wat de straatnamen zijn. En dat doen ze aan de hand van de Moltown legende. De kandidaten krijgen twintig minuten om het stadje te doorgronden. Elk bordje dat goed wordt geplaatst levert 50 euro op voor de pot. Als alle bordjes juist worden neergezet levert de opdracht 1500 euro op voor de pot.