Een watervliegtuig met twee kandidaten moet aankomen op de juiste bestemming. Communiceren door te improviseren.

Vijf kandidaten gaan met een cryptische omschrijving spullen kopen waarmee ze kunnen communiceren. Twee kandidaten gaan in een watervliegtuig, maar weten niet waar ze naartoe vliegen, daar zullen ze onderweg achter moeten komen. Kandidaten op de grond moeten de eindbestemming van het watervliegtuig communiceren aan de twee kandidaten in het vliegtuig.

Met deze opdracht is € 0,- euro verdiend.