De kandidaten moeten verspreid op de ‘ brug naar nergens’ gaan staan. Aan het begin, en helemaal op het einde staat een verhaal.

De kandidaten moeten verspreid op de ‘ brug naar nergens’ gaan staan. Aan het begin, en helemaal op het einde staat een verhaal. De verhalen moeten de kandidaten van plek laten wisselen. En dat doen ze in estafette vorm. 

Twee kandidaten staan ieder bij een verhaal. Deze mag alleen met de kandidaat direct voor zich communiceren en schrijft op. Elke andere kandidaat mag alleen met de persoon direct voor zich en direct achter zich communiceren. Ze krijgen twintig minuten de tijd.