In deze aflevering: de eilandjesopdracht, de vulkaanopdracht met bordjes met Japanse tekens en de bioscoop/karaoke-opdracht.

De eerste opdracht: EilandjesDe kandidaten varen in een bootje naar de eilandjes nabij de baai van Matsushima. Gesplitst in drie teams staan ze elk op een ander eiland. Op iedere plek liggen onderdelen van een tempel. Het is de bedoeling dat de kandidaten deze tempel opbouwen op een vierde eiland. De tweede opdracht: VulkaanDe kandidaten krijgen op de vulkaan Fuji de aanwijzing om een bepaalde kant op te wandelen. De kandidaten volgen het pad en zien onderweg bordjes staan met Japanse tekens erop. Ze denken dat het richtingaanwijzers zijn, maar besluiten voor de zekerheid toch de Japanse tekens te onthouden. De derde opdracht: Bioscoop De kandidaten komen aan bij een verlaten bioscoop en Pieter Jan zit achter het loket. Ze krijgen allemaal een keuze: zaal 1 of zaal 2? Beide teams gaan in hun zaal zitten en zien op het filmscherm een filmpje van alle avonturen die ze tot nu toe in Japan hebben meegemaakt. De film eindigt met een uitleg van het volgende spel: Om de beurt mogen de teams een lied kiezen uit de karaoke machine. Daarna moeten ze dat op het podium uitbeelden. Het andere team hoort niets, maar ziet ze wel.