De letter Z zorgt voor de nodige verwarring in de groep.

Thomas en Diederik denken allebei te weten waar de letter moet komen te hangen. Alleen is de locatie niet hetzelfde…