Er is een fout geslopen in testvraag 8 in deze app. Het antwoord op de vraag: ‘Aan wie gaf de Mol advies tijdens de opdracht Ra(a)dgeving?’ had natuurlijk 'Splinter’ moeten zijn. Dit antwoord is fout gerekend.

Een aantal van jullie is hierdoor 500 punten misgelopen of heeft juist onterecht 500 punten gekregen. Deze scores kunnen helaas niet meer worden herberekend. Onze excuses hiervoor.