De kandidaten staan verspreid in de lavavelden rondom Dee Wright Observatory.

Elke kandidaat heeft vijf vragen over een medekandidaat waar een antwoord op moet komen. En iedere kandidaat heeft twee portofoons. Eén om mee te praten, en één om mee af te luisteren. Met de juiste etherdiscipline moet het lukken om de vragen binnen een kwartier beantwoord te krijgen. Alleen de antwoorden die de kandidaten via de portofoon door krijgen en juist noteren, worden goed gerekend. Honderd euro per goed antwoord.