Nadat de kandidaten de test hebben gemaakt, krijgen ze de kans te voorkomen dat ze tijdens de executie hun scherm krijgen te zien. Tijdens de opdracht groen/rood kunnen ze schermen wegspelen. 

Bij het Medea Sanatorium staan twee borden met 8 draaibare vlakken. Op drie vlakken staat een geldbedrag vermeld en op de achterkant van de overige vijf vlakken, dus niet zichtbaar, staan de namen van de kandidaten. Het ene bord is groen en het andere rood. Als je de vlakken van de borden omdraait wordt een groen vlak rood en een rood vlak groen. Om een scherm weg te spelen of om geld te verdienen voor de pot moeten de corresponderende vlakken op beide borden aan het einde van de opdracht groen zijn. Door vragen over het spelverloop goed te beantwoorden mag er een rood vlak groen worden gemaakt of hoeft er een groen vlak niet rood te worden gemaakt. Wordt er geld verdiend voor de pot én wie krijgt er zijn scherm te zien?