De pot staat op het bedrag van 8080 euro. Op het terrein waar elke dinsdag een traditionele vee veiling wordt gehouden, vraagt Art de kandidaten één voor één wat zij over hebben voor drie jokers. Daar komt een gemiddeld bedrag uit.

Als laatste komt de penningmeester bij Art. Hij legt uit dat hij zojuist iedereen heeft gesproken en vertelt wat het gemiddeld bedrag is dat de groep over heeft voor drie jokers. Verder vertelt Art dat er straks op de vee veiling niet alleen kalfjes, koeien en stieren voorbij komen maar ook drie jokers. De medekandidaten krijgen de kans om daarop te bieden. Tot het gemiddelde bedrag dat zij hebben geboden voor drie jokers is dat gratis. Als ze eronder blijven krijgen de kandidaten bovendien vijfhonderd euro extra voor de pot.

De penningmeester moet inschatten of het de kandidaten lukt om niet meer dan het gemiddelde bedrag te bieden. Hij krijgt van Art zelfs de mogelijkheid om een verzekering bij hem af te sluiten als hij denkt dat de kandidaten zich niet in kunnen houden en meer zullen bieden. De hoogte van het bedrag bovenop het gemiddelde bedrag mag de penningmeester zelf bepalen. En de premie bedraagt de helft van het bedrag dat de penningmeester kiest. En, als aan het einde van de veiling blijkt dat de penningmeester een voordelige deal heeft gesloten, verdient hij zelf ook een joker. Sluit de penningmeester een verzekering af? En hoeveel zijn drie jokers de kandidaten echt waard?