Eén Mol, negen kandidaten, 5 landen. Hoe is de Mol van start gegaan? 

Hoe begin je als Mol als alle kandidaten niet eens in hetzelfde land zijn?