Streepte de Mol de Mol weg? Ja! 

Jan nam weer een groot risico bij deze opdracht....