De kandidaten zijn in Gudauri. De dappere kandidaten met een goed geheugen krijgen allemaal een Molcast te horen met informatie over Georgië. 

De Molcast bestaat uit vier hoofdstukken: geschiedenis, eten en drinken, sport én kunst en cultuur. Elk hoofdstuk duurt tweeëneenhalve minuut. De Molcast van elke kandidaat begint met een ander hoofdstuk, maar iedereen krijgt alle hoofdstukken uiteindelijk te horen, dus moet het mogelijk zijn de vragen die ze van hun medekandidaten krijgen, te beantwoorden. De vragenstellers hebben met hun organisatie- en communicatietalent de taak om de goede antwoorden te verzamelen. Ze krijgen daarvoor de tijd tot de dappere kandidaten bij ze zijn. Voor elk goed antwoord verdienen de kandidaten 100 euro. In totaal valt er dus 4000 euro te verdienen voor de pot.