Wie is de Mol?

search
Opdracht 1: Altaar Ego

Opdracht 1: Altaar Ego

Vier kandidaten zijn bij de kerk van Tulbagh. Een bijzondere kerk: want de kerkgangers daar nemen altijd hun eigen stoel mee naar de dienst.

Opdracht 1: Altaar Ego

Binnen hebben ze allemaal hun vaste plek. Nu is dat niet anders. Aan de kandidaten de taak om te ontdekken wie wie is. En ervoor te zorgen dat alle kerkgangers op hun eigen plek komen te zitten.

De kandidaten opereren in duo’s: het ene duo moet buiten achterhalen wie de kerkgangerzijn, terwijl zij onderweg zijn naar de dienst. Het andere duo moet binnen de kerkgangers - aan de hand van beschrijvingen van de kandidaten buiten - op de juiste plek zien te krijgen voordat de dienst begint.

De kandidaten hebben met deze opdracht 700 euro verdiend. Er kon maximaal 2000 euro verdiend worden. 

Meer Wie is de Mol?

Ook interessant