Xi Jinping, de president van China, heeft in de kamer waar de kandidaten zitten gedineerd. Dat maakt het voor de Chinezen een belangrijke kamer. En dat is ie straks ook voor de kandidaten. 

Rik gaat ze 10 vragen stellen. De antwoorden moeten ze opschrijven en mogen ze niet aan elkaar laten zien. Na elke vraag krijgt steeds 1 van de kandidaten de keuze zijn eigen antwoord te houden, of de tafel zo te draaien dat diegene het antwoord van een medekandidaat voor zich krijgt. Als er gedraaid wordt, krijgt dus iedereen een ander antwoord voor zich. 

Daarna wil Rik van iedereen het antwoord zien. Degenen met een goed antwoord scoren een punt en mogen een papiertje pakken.

Als alle vragen gesteld zijn, krijgt degene met de meeste punten een troef: een vrijstelling voor de komende executie.

Om te bepalen wie er begint mogen de kandidaten vooraf een papiertje trekken. Wie nummer 1 trekt mag beginnen.