De kandidaten komen aanlopen bij een Kung Fu optreden. Sommige houdingen die de kinderen aannemen staan voor een cijfer. En die cijfers vormen samen het bedrag dat de kandidaten kunnen verdienen.

De kandidaten moeten in duo’s kijken en het bedrag proberen te ontcijferen met behulp van een Kung Fu alfabet. De penningmeester moet uiteindelijk inschatten of het andere duo het bedrag heeft ontcijferd. Is de inschattingen juist, dan verdienen ze het bedrag dat de Kung Fu kinderen uitbeelden. Zo niet, dan niet.

De kandidaten komen aanlopen bij een Kung Fu optreden. Sommige houdingen die de kinderen aannemen staan voor een cijfer. En die cijfers vormen samen het bedrag dat de kandidaten kunnen verdienen.

De kandidaten moeten in duo’s kijken en het bedrag proberen te ontcijferen met behulp van een Kung Fu alfabet. De penningmeester moet uiteindelijk inschatten of het andere duo het bedrag heeft ontcijferd. Is de inschattingen juist, dan verdienen ze het bedrag dat de Kung Fu kinderen uitbeelden. Zo niet, dan niet.