De kandidaten staan op een hoge flat in het zogenaamde Sovjet District. 

Er hangt een waslijn met 7 gesloten enveloppen. In één van de enveloppen zit de meerderheidskeuze op de vraag groepsvrijstelling of 5000 euro voor de pot van de vorige opdracht. Iedere kandidaat mag 1 envelop kiezen en meenemen naar het gebouw aan de overkant. En wel via een metershoge zipline. Áls de envelop met inhoud de overkant haalt, is die voor de groep.