De kandidaten komen in deze laatste aflevering opnieuw oog in oog te staan met iemand die het spel goed kent en waardevolle informatie heeft. Ditmaal in de vervallen abdij van San Galgano, één van de grootste Gotische kloosters van Italië.

Om de beurt komen de kandidaten de abdij binnen waar ze langs dezelfde bakjes lopen als in de eerste aflevering. Maar dit keer ligt er naast geld voor de pot ook kostbare informatie over hoe het spel door hun medekandidaten is gespeeld. En er ligt een vraagteken…

Opnieuw zijn er twee regels: Je loopt langs de bakjes en niet meer terug. En, onderweg mag je maar één keer iets pakken.

Opbrengst: 0 euro