De deadline voor het insturen van een ontwerp voor het molgeld is verstreken. We hebben ontzettend veel inzendingen ontvangen, bedankt!

  • Het formaat van het Molgeld is 185 mm breed en 85 mm hoog.
  • Zorg dat je altijd rechten vrije afbeeldingen, logo’s of lettertypes gebruikt; dus ook geen foto’s;
  • Door het inzenden van jouw ontwerp, ga je ermee akkoord dat als jouw ontwerp wordt gekozen je (de rechten op) het ontwerp overdraagt aan AVROTROS en dat wij als enige het ontwerp in de toekomst mogen gebruiken;
  • Het gekozen ontwerp kan niet meer op een andere manier dan als Molgeld door ons worden gebruikt, ook niet meer door jou zelf;
  • Onze vormgever plaatst uiteindelijk het bedrag en ons logo op de biljetten en kan het ontwerp ook aanpassen als dat nodig is voor de uiteindelijke vormgeving. Wij nemen contact met je op als we je ontwerp willen gebruiken.
  • Als we jouw ontwerp gekozen hebben zullen we dit bekend maken via het Instagram-account van WIDM, daarin zal je dan worden genoemd, jij geeft daar nu alvast toestemming voor. Als je zelf iets op social media wil plaatsen over je ontwerp en het molgeld, moet je dat altijd eerst even bij ons checken;
  • Je mag alleen als particulier mee doen, deelname door bedrijven uitgesloten. Er wordt geen prijzengeld of andere vergoedingen betaald voor het gekozen ontwerp of het gebruik daarvan als Molgeld;
  • Je gaat akkoord met de voorwaarden door de disclaimer te ondertekenen.

 

 

De kleine lettertjes & disclaimer

Afstaan van rechten en verklaring van afstand

De geselecteerde vormgeving zal bezit van IDTV/AVROTROS worden. De deelnemer geeft IDTV/AVROTROS hierbij onherroepelijk alle rechten van de vormgeving, zonder limiet, alle copyrights omvattend, welke IDTV/AVROTROS hierbij accepteert. De deelnemer waarborgt dat hij of zij geen bezwaar heeft tegen het publiceren, verwerken, exploiteren en wijzigingen van de geselecteerde vormgeving. Deelnemer doet hierbij afstand van alle morele, creatieve en intelligente rechten op de ingestuurde vormgeving. Deelnemer ontvangt geen vergoeding voor deelname en/of voor gebruik/exploitatie van de geselecteerde vormgeving.

De selectie van de vormgeving van het Molgeld

De ingestuurde vormgeving zullen door een professionele vormgever worden beoordeeld. IDTV/AVROTROS behoudt zich het recht voor om, bij geen geschikte inzendingen, niet over te gaan tot het kiezen van een vormgeving voor het Molgeld.

Privacy

De deelnemer gaat vrijwillig en ondubbelzinnig akkoord dat IDTV de persoonsgegevens van de deelnemer door de deelnemer gestuurd aan IDTV in de context van deze wedstrijd zal verwerken. IDTV zal deze persoonsgegevens op een juiste en zorgvuldige manier overeenkomstig de toepasselijke privacyregelgeving verwerken.

Disclaimer

Deelname is voor risico van deelnemer, IDTV/AVROTROS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of andere ongunstige gevolgen die door het gebruik van de inzending of elke andere vorm of manier wordt veroorzaakt. Deelnemer staat er voor in dat op de ingestuurde vormgeving geen rechten van derden rusten en vrijwaart IDTV/AVROTROS van aanspraken van derden dienaangaande. IDTV/AVROTROS behoudt zich het recht om elke deelnemer te diskwalificeren die door IDTV/AVROTROS in schending bevonden wordt met voorwaarden voor deelname.