In de duinen van Nehalem gaan de kandidaten een estafette doen. Die kunnen ze zelf zo lang en zo kort maken als ze willen.

Een rechte streep naar de finish is het snelst, maar levert het minst op. Vijfhonderd euro. Een omweg maakt de route meer waard.

Om de kans van slagen te vergroten, mag één van de kandidaten als coach optreden. Die coach bepaalt de opstelling en is de gids bij wie de kandidaten als estafettelopers kunnen checken of er genoeg tijd is om een omweg te nemen, of juist niet. Want als de laatste loper niet op tijd binnen is, verdienen de kandidaten niets voor de pot.