Jan Willem Roodbeen, Evelien de Bruijn en Jaike Belfor zoeken naar de Mol in MolTalk! In de live-nabeschouwing van Wie is de Mol? wordt er door Rop Verheijen en Marlijn Weerdenburg flink gediscussieerd en gespeculeerd over de opdrachten, complotten en theorieën.

Wat viel ze het meest op aan aflevering 6? Hoe reageren ze op het executie-slagveld? Met twee afvallers zijn we wel een stuk dichter bij het vinden van de Mol...