De tweede opdracht vindt plaats in het Bagdad Theater, dat zijn deuren voor het eerst opende in 1927 in het Hawthorne District in Portland.