Als de kandidaten in de zoutmijnen zijn, raken ze door het portofoon gebruik het spoor bijster. Ze bezoeken de Plaza Espanaa. En krijgen de mogelijkheid om toe te treden tot het geheime Mol genootschap.